Sản xuất bia
  • Quy trình sản xuất bia
    09/11/2015

    Quy trình sản xuất bia

    Ban đầu bia được sản xuất từ bốn nguyên liệu chính: nước, malt đại mạch, hoa bia và nấm men