21/04/2017

TP. Hồ Chí Minh ngày 20/4/2017, Công Ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn 5 sao Grand Hotel Sài Gòn, 8 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM. Đại hội tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất, điều hành và quản trị của Công ty. 

IMG_0307-(2).JPG     
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội
 
Năm 2016 ngành Bia Việt Nam chứng kiến nhiều bước xoay chuyển mới về cục diện thị trường, thương hiệu Bia Sài Gòn nói riêng và bia nội nói chung đang phải đối diện với nhiều thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các hãng bia hàng đầu trên thế giới với tiềm lực tài chính rất mạnh, được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, hỗ trợ của các sở, cơ quan ban ngành địa phương và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn, định hướng đúng đắn của HĐQT cùng sự phấn đấu quyết tâm không ngừng của Ban điều hành cùng toàn thể CB-CNV, Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã tiếp tục giữ vững, phát huy tốt năng lực sản xuất kinh doanh và góp phần vào việc hoàn thành sản lượng chung của toàn Tổng Công ty đạt 1,6 tỷ lít bia.
 
IMG_0300.JPG
Ông Nguyễn Văn Đồi – Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công Ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016
 
Năm 2016, với sản lượng tiêu thụ đạt trên 53 triệu lít, doanh thu Công Ty trên 321 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế trên 39 tỷ đồng, đạt 178% so với kế hoach, tỷ lệ chia cổ tức 25%. Trước những khó khăn chung của thị trường, năm 2017, Công ty tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh, quản trị tốt chi phí sản xuất, giảm thiểu tăng chi phí ngoài sản xuất, phối hợp với Tổng công ty và công ty TM khu vực trong công tác thị trường và công tác giao nhận hàng hóa, nỗ lực duy trì sản lượng tối thiểu từ 48 triệu lít, đạt doanh thu 290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 43 tỷ và tỷ lệ chia cổ tức duy trì 20%. 
 
IMG_0262.JPG
Các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội
 
Tại Đại hội đồng cổ đông 2017, Công Ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã tổ chức bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.

IMG_0365.JPG
Tất cả cổ đông tham dự đại hội tham gia bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát
 
IMG_0405.JPG
HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ và mới ra mắt tại đại hội.
 
Năm 2017 sẽ là cột mốc quan trọng của Công ty bắt đầu giai đoạn 10 năm tiếp theo sau khi trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đã đạt được những thành tích đáng kể đóng góp vào mục tiêu sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công Ty. Công Ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu kỳ vọng sẽ tạo ra một diện mạo mới, phấn đấu trở thành một trong những nhà máy hàng đầu của Bia Sài Gòn cả về lượng và về chất.